Corona en zwangerschap

Corona

Corona is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door COVID-19. Op basis van de huidige literatuur lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden met COVID-19. Voor zover bekend is er geen bewijs om aan te nemen dat de symptomen van zwangere vrouwen en het beloop anders zijn in vergelijking met die van niet zwangeren. Het lijkt er niet op dat zwangeren ernstiger door de ziekte worden getroffen. Er is ook geen bewijs dat er sprake is van een verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijking door infectie met COVID-19 op basis van beschikbare literatuur. (bron RIMV)

Er is geen bewijs dat COVID-19 de kans verhoogt op een miskraam of aangeboren afwijking op basis van beschikbare literatuur (bron: FMS,NethOSS).

Samenvattend blijft ook bij COVID-19 het (specifiek voor zwangere vrouwen wettelijk voorgeschreven) voorzorgsprincipe onveranderd en van belang.

De coronamaatregelen gelden natuurlijk ook voor zwangeren. Als je zwanger bent, hoef je geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen. De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen
 • Was je handen regelmatig met water en zeep, in ieder geval als je thuiskomt
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
 • Werk thuis, tenzij het niet anders kan

Klachten tijdens zwangerschap?

Ben je zwanger en voel je je niet lekker? Houd de klachten dan goed in de gaten. De symptomen van COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, kunnen divers zijn. Sommige mensen lijken er amper iets van te merken, dit geldt ook voor zwangeren, anderen worden ernstig ziek.
Heb je milde klachten zoals:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)


Blijf thuis en laat je testen (bel de GGD voor een afspraak 0800-1202). Zo zorg je ervoor dat je anderen niet kan besmetten. Je mag pas weer naar buiten als de testuitslag negatief is (geen COVID-19).

Is het vaccin veilig als ik zwanger ben?

Uit studies is gekomen dat een coronavaccinatie tijdens de zwangerschap GEEN nadelige gevolgen heeft. De werkgroep Corona van beroepsverenigingen in de geboortezorg adviseert in het standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en bevalling zwangeren zich te laten vaccineren met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna).