Prenatale screening

Je kunt je ongeboren baby laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening.

Je kunt kiezen uit 3 onderzoeken:
1. De prenatale screening op down-, edwards-, en patausyndroom (combinatietest of NiPT)
2. Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 weken echo)

Combinatietest

De combinatietest is een kansberekenende test waar gekeken wordt of je meer kans loopt dan een ander van jouw leeftijd op drie verschillende aandoeningen.Tussen de 10-14 weken zwangerschap wordt aan de hand van 1) de hormoonbepaling (uit jouw bloed) 2) je leeftijd en 3) de dikte van de nekplooi van de baby (verkregen via gericht echoscopisch onderzoek), een nauwkeurige bepaling van de kans op een baby met het syndroom van Down, het syndroom van Edwards en het syndroom van Patau berekend.

De combinatietest is een kansbepalende test. Of één van deze drie aandoeningen daadwerkelijk aanwezig is, kan niet met zekerheid worden gezegd. Het resultaat geeft aan of er wel of geen sprake is van een duidelijk verhoogde kans. Wanneer de test aangeeft dat de kans verhoogd is (meer dan 1 op 200), dan heb je automatisch recht op een
vervolgonderzoek. Kijk voor meer informatie op www.pns.nl.

De combinatietest wordt, indien je hier niet voor in aanmerking komt, door de meeste zorgverzekeraars (nog) niet vergoed. Dit kun je navragen bij je eigen verzekeraar. De prijs bedraagt ongeveer €177,-.

NiPT

De NiPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht. Dit kan vanaf 11 weken zwangerschap. In het bloed wordt DNA onderzocht op chromosoomafwijkingen en kan zo bepaald worden of het kind down-, edwards-, of patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind. Er kunnen ook andere chromosoomafwijkingen gevonden worden. Dit zijn nevenbevindingen en je kunt zelf beslissen of je deze wilt weten.

Bij een afwijkende uitslag is er een kans dat het kind de aandoening niet heeft. Zekerheid kun je alleen krijgen door middel van een vervolgonderzoek.

Kijk op www.pns.nl voor meer informatie over de NiPT en uitleg over wat de uitslag betekent.

Deze screening kost €175,-. Je betaalt de kosten zelf.

Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen / Structurele echo

De structurele echo bij 20 weken wordt gemaakt tussen de 18 en 22 weken. Tijdens deze echo wordt gekeken naar de aanwezigheid van een open ruggetje of open schedeltje. Ook wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind, de placenta, en de hoeveelheid vruchtwater. Niet alle afwijkingen kunnen worden opgespoord. Je bepaalt zelf of je dit onderzoek wilt en of je bij een ongunstige uitslag vervolgonderzoek wilt laten doen. Voor meer informatie, lees de brochure over de 20 wekenecho.

Deze screening wordt vergoed door je zorgverzekering. Je hoeft hiervoor niet extra te betalen.

Voor meer informatie en hulp bij het maken van een keuze zie ook: www.pns.nl